Com funciona?

Degut a la pandèmia del COVID-19, s’han adoptat un seguit de mesures excepcionals en l’obertura de la piscina municipal de Prats de Lluçanès.

En general:

  L’horari de les piscines s’ha dividit en dues franges horàries de dilluns a diumenge:  

 • L’horari de les piscines s’ha dividit en dues franges horaries:
   • Matí: De les 10:00h a les 14:00h
   • Tarda: De les 15:00h a les 16:00h.
   • Franja recomenable gent gran (majors 65 anys): 15:00h a les 16:00h

* La gent gran poden anar a la piscina en qualsevol franja horària, però la franja recomenable és de les 15h a les 16h, ja que aquella hora hauran tingut lloc els serveis d’higiene i deseinfecció.

 

 • L’aforament en cada franja horària estarà limitat 160 persones.
 • S’haurà de mantenir una distància social de 2 metres, tant a la gespa, com dins de l’aigua i les zones de trànsit.
 • No estaran disponibles els vestuaris i guixetes.
 • La venta d’entrades i abonaments es farà mitjançant aquesta web, sempre que quedi aforament disponible es vendran entrades al control d’accés de la piscina.
 • L’accés al recinte serà amb cita prèvia, només es podrá accedir el recinte sense cita previa en cas que l’aforment ho permeti.

 

Venta d’entrades i abonaments:

Per poder comprar entrades o abonaments, t’hauràs de registrar a la pàgina web piscina.pratsdellucanes.cat mitjançant el formulari de registre.

Una vegada registrat, ja podràs accedir a la compra de:

 • Entrades individuals
 • Abonaments individuals
 • Abonaments familiars
 • Abonaments de 15 sessions

En el moment d'accés a la piscina, és imprescindible mostrar el codi QR que es genera amb cada entrada. El codi QR es pot portar imprés o al mòbil. Per tal de portar sempre disponibles les entrades al mòbil, et recomanem la instal·lació de l'APP.

Entrades individuals:

 • Un usuari registrat, podrà comprar entrades individuals per un dia en una franja horària.
 • La compra d’una entrada individual dona dret a l’accés a la piscina el dia i franja seleccionats i fa la funció de cita prèvia.
 • Es podran comprar entrades en qualsevol de les franges amb una antelació de fins a 7 dies.
 • El número d’entrades que es posaran a la venta en una franja horària dependrà de l’aforament disponible en cada moment.

Abonaments individuals:

 • Un usuari registrat, podrà comprar un abonament individual que podrá utilizar diàriament per accedir a la piscina.
 • L’abonament individual dona dret al seu titular a accedir a les instal·lacions cada dia que ho desitgi prèvia adquisició d’una entrada a 0€ (bescanvi).
 • El titular de l’abonament, només podrà bescanviar entrades a 0€ dins la franja seleccionada en el moment de la compra de l’abonament.
 • L’adquisició de l’entrada a 0€ (bescanvi) actua com una cita prèvia, i és imprescindible per tal de poder accedir a les instal·lacions de la piscina.
 • El bescanvi (o adquisició de l’entrada a 0€) es podrà fer, amb garanties d’accés per part de l’abonat, fins a 3 hores abans. Quan quedin menys de 3 hores per l’inici d’una franja horària, també es podrà fer el bescanvi, però l’abonat ja no el tindrà garantit l'accés i dependrà de la disponibilitat d’aforament.
 • El número d’abonaments disponibles en una franja dependrà de la disponibilitat i l’aforament màxim permès.
 • L’abonament individual és intransferible, per tant, les entrades a 0€ que s’obtinguin mitjançant el procés de bescanvi també són intransferibles.
 • En el moment d’accés al recinte de la piscina, es podrà requerir la documentació identificativa del titular de l’abonament. En cas que no es pugui acreditar la identitat, es pot restringir l’accés.

Abonaments familiars:

 • Un usuari registrat podrà comprar un abonament familiar.
 • En el moment de la compra de l’abonament familiar, s’hauran d’identificar tots els membres de la família.
 • El procés d’alta de l’abonament familiar quedarà retingut a l’espera d’una validació per part dels responsables de la gestió de la instal·lació.
 • En el procés de validació, es comprovaran els membres de la unitat familiar.
 • En els casos en que no sigui possible d'una altra manera, es requerirà l'aportació de documentació al sol·licitant, per tal de validar la unitat familiar.
 • Aquests abonaments individuals obtinguts a partir de la sol·licitud d’abonament familiar, funcionaran segons el que s’ha d’escrit en l’apartat anterior “Abonaments individuals”.

Abonaments de 15 sessions:

 • Els abonaments de 15 dies funcionaran igual que els abonaments individuals i familiars, l’única diferencia és que en cada bescanvi (adquisició d’entrada) es restarà una sessió de l’abonament.
 • Aquest abonament només permetrà accedir a la piscina un cop per dia, és a dir, en una de les dues franges. En cas que es vulgui accedir matí i tarda a la piscina es veuran descontades dues sessions.